ĐĂNG NHẬP

TRANG CHỦ

ĐIỀU KHOẢN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ AUTOINBOX.VN

Chào mừng bạn đến với Autoinbox.vn!

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Autoinbox.vn, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Autoinbox.vn có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Autoinbox.vn. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Về Autoinbox.vn

Autoinbox.vn - Giải pháp chăm sóc khách cũ hiệu quả

Người đại diện: Lê Ngọc Hiếu
Số điện thoại liên hệ: 0931923333 - 052 392 8888
Autoinbox.vn là công cụ cung cấp giải pháp nhắn tin lại hàng loạt cho khách cũ, giúp các chủ shop chủ động tự remarketing lại cho khách hàng cũ của mình trong hộp thư tin nhắn của fanpage.

Phần 2: Điều khoản về tài khoản sử dụng

1 Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản Autoinbox.vn (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
2 Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Autoinbox.vn không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
3 Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, content và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Autoinbox.vn của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
4 Gói không giới hạn từ Autoinbox.vn chỉ dành riêng cho sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, công ty. Mọi hình thức chia sẻ, mua bán lại tài tài khoản Autoinbox.vn đều vi phạm chính sách của chúng tôi.
5 Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động Tài khoản Autoinbox.vn của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần 3: Về Autoinbox.vn

1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
2. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
4. Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Autoinbox.vn, nhân viên của Autoinbox.vn, công ty Autoinbox.vn, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.
5. Chúng tôi không duyệt trước nội dung mà bạn gửi đến khách hàng của bạn trong Tài khoản của bạn, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
6. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Autoinbox.vn và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Autoinbox.vn, sử dụng sản phẩm của Autoinbox.vn để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.
7. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra để xác minh sở hữu Tài khoản. 
8. Autoinbox.vn có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Autoinbox.vn sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 4: Giới hạn về trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Autoinbox.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
2. Trong mọi trường hợp, Autoinbox.vn hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Autoinbox.vn, đối tác của Autoinbox.vn và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
4. Autoinbox.vn không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.
5. Autoinbox.vn không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
6. Autoinbox.vn không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Phần 5: Chính sách thanh toán và bảo hành, xem thêm tại đây

AUTOINBOX.VN - NHẮN TIN HÀNG LOẠT TỚI KHÁCH CŨ

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Tư Giản - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 093 192 3333 - 052 392 8888

Email: autoinbox.vn@gmail.com

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách thanh toán

Artboard 26

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Affiliate

©2020 Allrights reserved autoinbox.vn